Inschrijvingen

Algemene informatie en inschrijvingen tijdens het schooljaar

Omwille van de coronamaatregelen bieden  wij u de gelegenheid om uw interesse tot inschrijven van uw zoon of dochter op ons internaat kenbaar te maken via onze website. U maakt hiervoor gebruik van onderstaand formulier.

Momenteel werken wij op ons internaat met ‘bubbels-leefgroepen’ tot maximum 20 internen elk. Hierdoor zijn de plaatsen beperkt. U vult dus best tijdig het formulier in. Indien u bijkomende vragen heeft of een persoonlijke afspraak op ons internaat wenst, kan u ons tevens telefonisch bereiken.

Infobrochure downloaden

  • Vul hier de gegevens in van één van de ouders (moeder, vader, voogd...).
  • Indien u zelf niet beschikt over een e-mailadres, noteert u hier het e-mailadres van de moeder, vader, voogd, contactpersoon...
  • Vul hier de gegevens in van één van de ouders (moeder, vader, voogd...). Indien u niet beschikt over bijkomende gegevens, kopieert u hier de gegevens van ouder 1.
  • Indien u zelf niet beschikt over een e-mailadres, noteert u hier het e-mailadres van de moeder, vader, voogd, contactpersoon...

Stappenplan

STAP 1: Om uw intentie tot inschrijven kenbaar te maken, vult u nevenstaand formulier in. Nadat u op de knop ‘verzenden’ heeft geklikt, krijgt u een automatische bevestiging per e-mail.

Belangrijk: Indien u niet onmiddellijk een e-mailbevestiging ontvangt, neemt u telefonisch contact op met het internaat.

STAP 2: Eén van onze medewerkers neemt zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op en zal eventuele verdere vragen beantwoorden. Indien gewenst maken we een individuele afspraak, zodanig dat u een bezoek kan brengen aan ons internaat.

STAP 3: Een inschrijving is enkel mogelijk tijdens een intakegesprek op ons internaat met de internaatbeheerder.

Inschrijvingen op afspraak tijdens schoolvakantie

Van 1 juli tot en met 3 juli (na afspraak):

– op maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00 u tot 16.00 u
– op woensdag van 10.00 u tot 13.00 u
– op donderdag van 13.00 u tot 16.00 u (mits afspraak tot 19.00 u)

Van 17 augustus tot en met 31 augustus (na afspraak):

– op maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00 u tot 16.00 u
– op woensdag van 10.00 u tot 13.00 u
– op donderdag van 13.00u  tot 16.00 u (mits afspraak tot 19.00 u)

Tijdens een inschrijving brengt u best volgende documenten mee

– Kopie identiteitskaart van de ouders en de interne
– Kopie van de SIS-kaart van de interne (of KIDS-ID)
– Indien de ouders gescheiden zijn, een kopie van het vonnis in verband met communicatie en bezoekrecht
– Kleefbriefjes ziekenfonds
– Pasfoto kind
– Laatste rapport
– Overzicht van de eventueel te nemen medicatie