Search
Close this search box.

Welkom bij Talententhuis Turnhout

Talententhuis Turnhout is een gemengd internaat van de Vlaamse Gemeenschap dat verbonden is aan Scholengroep Fluxus van het GO!.

Het internaat staat open voor jongens en meisjes van de reguliere basisschool vanaf 10 jaar en het secundair onderwijs.

Het leren samenleven met anderen en ook de diversiteit in leeftijd maken een wezenlijk deel uit van de opvoeding tot volwassenen. Jonge mensen degelijk vormen en opleiden tot gelukkige, positieve en kritische jongeren en later creatieve volwassenen, kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en – strategie.

Wil je op internaat in combinatie met één van de vele studierichtingen op Talentenschool Turnhout?

Internaat Talententhuis

In het kader hiervan ontwikkelt het internaat haar eigen leefregels. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij een dubbele klemtoon:

  • de mens als individu
  • de mens als maatschappijwezen