Zoeken
Sluit dit zoekvak.

studie­begeleiding

Iedere avond controleert de opvoeder de schoolagenda of planner van de interne. Naar het einde van de studieperiode toe wordt er controle gedaan, zowel bij de jongere als bij de oudere internen.

De internen studeren op hun eigen kamer. Bij problemen kunnen zij steeds terecht bij de opvoeder.

Rapporten en studieresultaten worden telkens op het internaat besproken. Hierdoor kunnen moeilijkheden vlug opgespoord worden en kan de opvoeder eventueel de nodige ondersteuning of begeleiding bieden. 

Volgende afspraken gelden rond studietijd:

Een internaat is verbonden aan een school, dus er wordt verondersteld dat je studeert. 

Per tekort op je rapport betekent dat je één avond 30 min. extra studietijd krijgt. Per bijkomend tekort komt er ook een extra studieavond bij. De extra studietijd wordt vastgelegd in overleg met de opvoeder.

Studie Talententhuis Turnhout

Tijdens de examens

Voormiddag, namiddag: 

De internen maken gebruik van de door de school georganiseerde studie:

  • Voor 16 u wordt er op school gestudeerd.
  • Vanaf 16 u kan men terecht in de studie op het internaat.

Ouders schrijven elke examenperiode hun zoon of dochter rechtstreeks op school in voor de op school georganiseerde studie.

Woensdagnamiddag: 

Studie in de gemeenschappelijke zaal op het internaat. Afwijkingen kunnen enkel in overleg met directeur en opvoeder.

Avond:

Vanaf 16 u en na het avondeten is er studie op de kamer.

Opmerking:

Afhankelijk van het aantal internen en individuele noden kan deze regeling wijzigen.