Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Dagindeling

06.30u De internen worden persoonlijk gewekt
07.15u Ontbijt
07.30u Vertrek naar de scholen
12.00u - 13.00u WOENSDAG - Aankomst internen
12.30u WOENSDAG - Broodjes buffet
14.00u - 17.00u WOENSDAG - Activiteit
16.00u/17.00u Aankomst internen op maandag, dinsdag en donderdag. Bij binnenkomst is er een 4-uurtje voorzien.
Restaurant internaat Talententhuis

Basisschool

17.00u - 18.00u Studie
18.00u - 19.00u Avondmaal
19.00u - 20.15u Ontspanning + douchen
20.15u - 20.30u Klaarmaken om te gaan slapen
20.30u - 20.45u Slapen

Secundair

ASO/TSO/KSO BSO
17.00u - 18.00u 1ste Studie 17.00u - 18.00u Ontspanning / Studie in studiezaal
18.00u - 19.00u Avondmaal 18.00u - 19.00u Avondmaal
19.00u - 20.00u 2de studie indien nodig 19.00u - 20.00u Ontspanning/studie op de kamer
19.00u - 21.00 (21.30u) Ontspanning 19.00u - 21.00 (21.30u) Ontspanning
21.00u - 21.15u Douchen 1ste graad 21.00u - 21.15u Douchen 1ste graad
21.30u 1ste graad op de kamer en licht uit 21.30u 1ste graad op de kamer en licht uit
21.30u - 22.30 Douchen 2de en 3de graad 21.30u - 22.30 Douchen 2de en 3de graad
22.15u (15j - 16j) 22.45u (+17j) Op de kamer 22.15u (15j - 16j) 22.45u (+17j) Op de kamer
22.30u (15j - 16j) 23.00u (+17j) Lichten uit 22.30u (15j - 16j) 23.00u (+17j) Lichten uit